tisdag 25 januari 2011

Hjälp vem är jag?

Hjälp vem är jag är en slags självbiografi av Caroline af Ugglas tillsammans med psykoterapeuten & poeten UKON. Det blir en terapi med 13 sessioner, utspridda en hel del i tid och på helt olika platser. Ska man tro förordet är allt återgivet ordagrant (samtalen spelades in på band), och det ger ett äkta intryck då samtalen avbryts av mobiltelefoner eller någon som av misstag går in i rummet. Det hela känns också ganska äkta då Caroline af Ugglas, som många verkar ha starka åsikter om, inte är den som gömmer sig eller döljer delar av sin personlighet. Hon har som någon slags filosofi att det bästa är att vara rak och ärlig med vem man är och vad man gjort. Jämfört med till exempel biografier av Marilyn Manson eller politiker under en valrörelse, där biografierna inte alls känns äkta utan planerade för att ge en viss bild av personen.

Och Hjälp vem är jag blev inte alls en dum bok med sitt lite annorlunda upplägg. Den funkar som berättelse om Caroline af Ugglas, ger väl en mer spännande bild av henne när den liksom utgår från hennes inre värld istället för yttre detaljer. Samtidigt hinner de i samtalen utforska ganska grundligt kring hennes bakgrund, med adliga släktingar, självmord i släkten och allt möjligt. Hon är öppen med att hon mått riktigt dåligt, gått på olika mediciner och hos olika behandlare, men några år efter att hon fyllt 20 verkar saker fallit lite mer på plats för henne. Hon började må bättre och träffade småningom sin man (Heinz - förresten en man man blir lite nyfiken på då han är gift med Caroline och dessutom bästekompis med Olle Ljungström, inga enkla personer han omger sig med).

För mig påminner hennes berättelse om ett antal patienter jag mött, kanske med den skillnaden att de inte alltid haft lyckan att hitta den där vändningen i livet som Caroline hittade. En färgstark personlighet som får svårt bli vän med vardagskraven och får sina smällar. Någon dag efter jag läst ut boken ser jag att man kan chatta med Caroline af Ugglas på http://www.familjeliv.se/ under temat ADHD. Lite intressant, då det i boken inte nämns ett ord om ADHD eller diagnoser. (Men, hade UKON istället jobbat i ett neuropsykiatriskt utredningsteam är det väl ganska troligt att boken handlat om en utredning som utmynnade i diagnosen ADHD.) Det tilltalar med boken att den handlar om hur Caroline af Ugglas inte lovprisar mediciner som lösningen på en bekymmersam tillvaro, utan hon berättar om hur hon själv lyckats få ihop sitt liv med en fungerande vardag.

Däremot vet jag inte om det hela riktigt kan kallas en terapi. Snarare ett antal samtal med Caroline af Ugglas om Caroline af Ugglas, som tillsammans blir en lite annorlunda biografi. Men, men, man kan ju inte få allt, en klart godkänd biografi blev det i alla fall, och med det är ju alltid en biografifan som jag nöjd.

Så börjar det: 2006 blev jag kontaktad av ett stort bokförlag som undrade om jag var intresserad av att skriva en bok.
Annat jag tänkte på: Filmen om Olle Ljungström. Heinz Liljedahl, när kommer biografin om honom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar